Tuesday, July 5, 2011

Mencari pembolehubah dalam masa 5 saat

Langkah 1
Cari perkara yang tak sama

Langkah 2
Tentukan yang mana berlaku dahulu sebagai (Wtc) yang berlaku kemudian  sebagai (Wto)

Contoh:
Ali telah menjalankan satu ujikaji tentang keperluan haiwan terhadap makanan.Dua ekor tikus yang sama diletakan di dalam sangkar A dan B. Sangkar A diberikan makanan sementara sangkar B tidak. Selepas 7 hari di dapati tikus A hidup dan B mati.

Boleh cari (WTC) dan (WTO) ?

Perkara yang berbeza = 1. A ada makanan , B tiada makanan.
                                       2. A hidup , B mati.

Di antara kehadiran makanan dan keadaan tikus selepas 7 hari, mana yang berlaku dahulu? Sudah tentulah makanan datang dulu diikuti dengan keadaan tikus.

Pemboleh ubah dimanipulasi (Wtc) = Kehadiran Makanan
Pembolehubah bergerakbalas (Wto) = Keadaan Tikus

Tuesday, June 14, 2011

Bagaimana menjawab soalan inferens

Apa itu inferens? Inferens adalah alasan atau sebab bagi sesuatu peristiwa yang dapat diperhatikan.

Tips menjawab:
1. kenalpasti jenis inferens, jitu atau bebas.
2. Tulis pemerhatian.
3. Jangan lupa kata hubung "kerana"

Contoh : (Pokok X mati) kerana (tidak mendapat air)
(pemerhatian) (alasan)

Apa maksud inferens jitu.
- Hanya satu sahaja alasan yang boleh diterima.

Apa maksud inferens bebas.
-Boleh beri lebih dari satu alasan yang logik dan saintifik.

Thursday, March 31, 2011

Bahagian ABerikut adalah graf yang menunjukkan pecahan soalan yang keluar dalam bahagian A mengikut Tahun mulai dari tahun 2007 hingga 2010. Jadi bolehlah kita membuat penilaian dan persediaan berkenaan kepentingan topik mengikut Tahun.
Ingat, setiap fakta perlu diketahui dan dikuasai.Mulai sekarang murid-murid Tahun 6, selak-selaklah buku teks Tahun 4 dan 5.