Monday, May 11, 2015

Pembentangan hasil penilaian IBSE dalam pengajaran sains


Pembentangan telah dibentangkan oleh Akademi Sains Malaysia mengenai dapatan kajian penggunaan inkuiri di dalam pengajaran sains di empat buah sekolah rintis. Dapatan  yang telah diperolehi menunjukkan murid yang menjalankan kaedah inkuiri mendapat markah yang lebih baik berbanding murid lain.

Pelancaran Minggu Sains SK Tasek Permai

 Perasmian oleh Pn Suriati Bt Surat (GPK Kurikulum)

 Peserta pertandingan Roket AirPertandingan Roket Air 2015