Friday, July 18, 2014

Memahami Sebab Dan Kesan

Murid saya sering mengadu mereka tidak dapat mengenalpasti pembolehubah pada soalan yang hanya menunjukkan gambar sahaja.

Contoh:
Bagaimana hendak mengenalpasti pembolehubah yang terlibat?

Mudah sahaja. Cuba kenalpasti perbezaan.

1. Suhu purata berbeza.
2. X ada hidupan sementara Y tiada.

Kemudian cuba fikirkan tentang sebab dan kesan. Apa yang menyebabkan ada hidupan di X dan tiada hidupan di Y.

Sebab : Suhu yang sesuai
Kesan : Hidupan boleh hidup.

Jadi , pembolehubah dimanipulasi ialah Keadaan Suhu  dan yang bergerak balas ialah keadaan hidupan.

Menjawab soalan pemerhatian lain.

Soalan ini boleh dikategorikan sebagai soalan beraras tinggi. Bagi menjawab jenis soalan ini murid perlu berfikir dengan lebih kritis bagi mendapatkan jawapan.
Bagaimana hendak mengenal soalan jenis ini?
Soalan jenis pemerhatian lain dapat kita kenalpasti dengan mengenal kata kunci tertentu.

Contoh ayat soalan yang memerlukan calon memberikan pemerhatian lain:

1. Berikan satu lagi pemerhatian yang dapat diberikan...
2. Nyatakan pemerhatian lain yang dapat diperhatikan.....
3. Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab di .....

*ayat yang digariskan menunjukkan calon perlu memberi satu lagi pemerhatian selain daripada yang telah diberi.

Bagaimana hendak menjawab?
Caranya ialah, tuliskan apa yang nampak dengan mata kasar tentang perkara yang berlaku.
Perkara yang tidak dapat dilihat tidak boleh dijadikan pemerhatian.


CONTOH:
 
1. Berikan dua sebab (inferens) mengapa lalat dalam balang mati.

  a) Lalat dalam balang mati kerana tiada makanan.
  b) Lalat dalam balang mati kerana kekurangan udara.

2. Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab ( inferens) di soalan 1.

   Kamu mesti tulis apa yang kamu dapat lihat yang berlaku pada lalat yang
   membuktikan ia tidak  mendapat makanan atau air.

cadangan jawapan:

   Lalat kelihatan lemah dan tidak boleh terbang.