Tuesday, January 13, 2015

Latih Anak Kita Berfikir

Dalam zaman yang lebih mencabar di masa akan datang kemahiran berfikir merupakan senjata utama yang perlu ada pada setiap individu bagi meneruskan kelangsungan hidup yang lebih baik.
Pihak Kementerian Pelajaran kini juga amat menitikberatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid melalui pelbagai program dan kaedah pengajaran yang lebih baik.
Namun begitu, kita tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab ini kepada pihak Kementerian Pelajaran dan sekolah sahaja. Bantu anak kita berfikir.

Mana satu situasi di bawah  yang akan menggalakkan anak kita berfikir ya?