Tuesday, June 4, 2013

TIPS 2 - Inferens yang perlu buat perbandingan mesti dibandingkan

Ada inferens yang perlu dibuat dalam bentuk perbandingan dan perbandingan itu mesti dinyatakan dalam jawapan.

Contoh:
 Ikan peliharaan Pak Ali lebih besar saiznya daripada ikan peliharaan Pak Abu. Berdasarkan pemerhatian ini nyatakan inferens yang sesuai tentang perbezaan saiz ikan peliharaan Pak Ali dan Pak Abu.

Salah : Ikan peliharaan Pak Ali lebih besar saiznya kerana diberikan makanan yang berkualiti.
* contoh jawapan ini salah kerana perbandingan tidak dinyatakan dalam jawapan.

Betul : Ikan peliharaan Pak Ali lebih besar saiznya kerana diberikan makanan yang berkualiti berbanding ikan peliharaan Pak Abu.