Wednesday, February 6, 2013

Formula T , H dan ABC


Formula H untuk soalan hubungan/kesimpulan , Formula T untuk soalan tujuan/tajuk dan Formula A,B,C untuk soalan pemerhatian biasa.