Tuesday, April 29, 2014

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/HOTS
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau Higher Order Thinking Skills (HOTs) adalah sangat digalakkan untuk dipraktikkan dalam pembelajaran dan pengajaran sains pada masa kini. Tambahan pula pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) juga telah giat mengadakan kursus dan taklimat menerangkan mengenai KBAT bermula Januari 2013.

APA ITU KBAT


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.  1.     Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman

2.     Meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan (lebih banyak analisa, menilai dan
        mencipta)

3.     Mewajarkan penyelesaian dan penemuan

4.     Diperlukan untuk penyiasatan saintifik
  TEKNIK PENYOALAN

SOALAN BERKESAN


1.      Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu)

2.      Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan)

3.      Ringkas (dinyatakan dengan perkataan yang mungkin)

4.      Memprovokasi pemikiran (meransang pemikiran dan tindak balas)

5.      Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci)

6.      Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan)

7.      Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

KESILAPAN UMUM SEMASA PROSES PENYOALAN


1.      Tanya terlalu banyak soalan pada masa yang sama

2.      Tanya soalan kemudian menjawabnya sendiri

3.      Tanya soalan hanya kepada pelajar yang pandai di dalam kelas

4.      Tanyakan soalan yang sukar terlalu awal

5.      Tanya soalan yang tidak ada kaitan

6.      Selalu tanya jenis soalan yang sama

7.      Memberi masa untuk murid berfikir sebelum menjawab soalan*Bahan berasaskan modul PdP KBAT.

No comments: