Monday, May 26, 2014

Melatih Murid Untuk Berfikir

Daripada pemerhatian saya, kita kini lebih banyak meminta murid menghafal fakta daripada menerapkan kemahiran berfikir.
Hasil daripada itu, murid gagal menjawab soalan beraras tinggi dengan tepat. Untuk makluman semua, 30 % item ujian kini adalah dalam bentuk "HOTS".
Oleh itu adalah sangat digalakkan kepada semua guru-guru sains untuk membudayakan amalan "inkuiri" di dalam PdP sains di sekolah.
Terdapat empat jenis inkuiri yang telah diperkenalkan:
1. Inkuiri berpandu.
2.Inkuiri berstruktur.
3.Inkuiri pengesahan.
4.Inkuiri terbuka.


Monday, May 19, 2014

Bengkel Pemurnian Dan Pemantapan Module CDT Sains


Berkampung Di Best Western Marina Pangkor 3 hari