Monday, February 10, 2014

Kemahiran Membuat Pemerhatian

Membuat pemerhatian merupakan salah satu dari kemahiran proses sains yang perlu dikuasai oleh murid. Aktiviti memerhati membolehkan kita mengumpul maklumat dan data untuk diproses supaya sebarang keputusan dapat dibuat dengan betul.
Kebiasaannya di dalam soalan ujian, soalan pemerhatian akan diikuti dengan soalan inferens, oleh itu adalah penting bagi murid untuk menyatakan pemerhatian yang betul.Inferens Berbanding II

Murid perlu membuat perbandingan di dalam jawapan inferens. Jika perbandingan tidak dinyatakan maka jawapan kamu tidak diberi markah walaupun kamu memberikan alasan yang betul.

Contoh:

Soalan UPSR 2013


Perlu diingatkan kepada murid, perbandingan perlu dibuat selepas inferens dan bukannya pada pemerhatian.
Cuba lihat contoh jawapan ini.

Betul:
Kaedah lesung dan alu masa diambil untuk menghancurkan cili lebih lama kerana ia alat tradisional berbanding pengisar alat moden.

Salah:
Kaedah lesung dan alu masa diambil untuk menghancurkan cili lebih lama berbanding pengisar kerana ia alat tradisional.
                                       
Dapat cari perbezaannya tak?