Thursday, June 18, 2015

Kenali soalan "HOTS" dan cara menjawabnya

Ciri-ciri soalan KBAT .
1. Rangsangan soalan sangat sedikit.
3. Perlukan proses berfikir yang kritis dan kreatif.
2. Jawapan paling tepat diperlukan untuk mendapat markah.

Contoh:

Soalan 1

Pada waktu tengahari yang cerah , tiba-tiba keadaan suasana bertukar seperti malam.

Berdasarkan penyataan tersebut berikan satu inferens.

Cara menjawab:

- Soalan ini ialah soalan inferens, iaitu memberikan alasan yang munasah berdasarkan pemerhatian yang dilihat.

Pemerhatian : Tengahari cerah bertukar seperti malam.

Jawapan tepat :

Tengahari yang cerah keadaan bertukar seperti malam kerana berlaku kejadian gerhana matahari penuh ketika itu.


Kesilapan yang sering dilakukan ialah , murid sekadar menjawab berlakunya kejadian gerhana matahari.
Perlu di ingat bahawa fenomena gerhana matahari mempunyai banyak fasa-fasa gerhana dan yang menyebabkan keadaan gelap sepenuhnya hanya pada fasa gerhana matahari penuh.

Selamat maju jaya.