Tuesday, June 14, 2011

Bagaimana menjawab soalan inferens

Apa itu inferens? Inferens adalah alasan atau sebab bagi sesuatu peristiwa yang dapat diperhatikan.

Tips menjawab:
1. kenalpasti jenis inferens, jitu atau bebas.
2. Tulis pemerhatian.
3. Jangan lupa kata hubung "kerana"

Contoh : (Pokok X mati) kerana (tidak mendapat air)
(pemerhatian) (alasan)

Apa maksud inferens jitu.
- Hanya satu sahaja alasan yang boleh diterima.

Apa maksud inferens bebas.
-Boleh beri lebih dari satu alasan yang logik dan saintifik.