Monday, March 7, 2016

KPS 2 : MENGELAS

Menggunakan pemerhatian bagi mengasingkan bahan/objek/sifat/ mengikut ciri-ciri sepunya yang dikenalpasti.

Contoh soalan:
Apakah haiwan yang boleh menggantikan haiwan X dan Y.

Kenalpasti ciri pengelasan haiwan ( kemandirian spesis Tahun 5), haiwan bertelur dan beranak.

Contoh jawapan : Haiwan X : Burung, Ikan, Rama-rama.
                             Haiwan Y : Kambing, kucing, Harimau.

Tuesday, March 1, 2016

KPS 1 : MEMERHATI

Membuat pemerhatian.
-Berupaya membuat pemerhatian menggunakan deria.

Bagi menjawab soalan-soalan berkaitan membuat pemerhatian, pilih deria yang sesuai.

Contoh:


 Kebanyakkan ikan di sungai seperti di dalam gambar telah mati. Berikan satu pemerhatian yang dapat diperhatikan bagi menerangkan keadaan ini.

Deria yang sesuai : Mata dan hidung.

Pemerhatiannya : Mata    = Air sungai kelihatan berminyak dan keruh.

                           Hidung = Air sungai berbau busuk.