Sunday, May 26, 2013

TIPS 1- Jangan berikan alasan yang umum dalam menjawab soalan inferens

1. Jangan menjawab dengan sebab yang terlalu umum.

Contoh:
Di dalam satu penyiasatan mengenai pertumbuhan mikroorganisma, Amin mendapati roti yang dititiskan air akan berkulat selepas tiga hari berbanding dengan roti yang tidak dititiskan dengan air.

Berdasarkan ujikaji Amin nyatakan satu inferens yang dapat dinyatakan

Betul: Roti yang dititiskan air ditumbuhi kulat kerana mikroorganisma perlukan air untuk tumbuh.

Salah : Roti yang dititiskan air ditumbuhi  kulat kerana keadaan roti yang berbeza-beza.
Salah : Roti yang dititiskan air ditumbuhi kulat kerana keadaan roti yang sesuai.

Betul : Roti yang dititiskan air ditumbuhi kulat kerana keadaan lembab membolehkan kulat tumbuh