Tuesday, July 5, 2011

Mencari pembolehubah dalam masa 5 saat

Langkah 1
Cari perkara yang tak sama

Langkah 2
Tentukan yang mana berlaku dahulu sebagai (Wtc) yang berlaku kemudian  sebagai (Wto)

Contoh:
Ali telah menjalankan satu ujikaji tentang keperluan haiwan terhadap makanan.Dua ekor tikus yang sama diletakan di dalam sangkar A dan B. Sangkar A diberikan makanan sementara sangkar B tidak. Selepas 7 hari di dapati tikus A hidup dan B mati.

Boleh cari (WTC) dan (WTO) ?

Perkara yang berbeza = 1. A ada makanan , B tiada makanan.
                                       2. A hidup , B mati.

Di antara kehadiran makanan dan keadaan tikus selepas 7 hari, mana yang berlaku dahulu? Sudah tentulah makanan datang dulu diikuti dengan keadaan tikus.

Pemboleh ubah dimanipulasi (Wtc) = Kehadiran Makanan
Pembolehubah bergerakbalas (Wto) = Keadaan Tikus