Tuesday, July 17, 2012

Formula H dan T

Gunakan Formula H dan T untuk menjawab soalan Hubungan dan Tujuan. Formula ini dapat mengurangkan kesalahan dan kekeliruan menjawab soalan Hubungan Dan Tujuan.

No comments: